Dom

Warunki użytkowania

AUTOonline Sp. z o. o.

ul. Domaniewska 28
02-672 Warszawa
Telefon: +48 (22) 53 53 101
E-Mail: info@autoonline.pl

Prezes firmy: Piotr Paczuski
KRS: 0000187337
NIP 522-271-43-17
REGON 015609181
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego 100.000,00 zł.

 

Wszystkie umieszczone na naszej stronie artykuły są chronione prawem autorskim. Zabrania się kopiowanie, powielanie lub dalsze wykorzystywanie ich bez uzyskania naszej wyraźnej zgody.

 

Proszę uwzględnić, że prawem autorskim objęte są również szata graficzna i treść niniejszej strony Internetowej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dotyczy to przede wszystkim tłumaczenia, powielania, wybierania danych lub tabeli i publikacji ich w / lub na mediach elektronicznych, zarówno w całości jak i we fragmentach.

 

Każde, nawet jednorazowe, użycie materiałów naszej strony Internetowej w celach prywatnych i komercyjnych naruszające ścisłe granice prawa autorskiego bez uzyskania naszej wyraźnej pisemnej zgody jest niedopuszczalne i karalne.

 

Przestrzeganie odpowiedniej ustawy o prawie autorskim obowiązuje również poza granicami Polski. Jeżeli zauważą Państwo jakiekolwiek naruszenie praw autorskich ze strony AUTOonline, proszę nas o tym zawiadomić, abyśmy mogli poprawić popełniony błąd.

 

Wyłączenie odpowiedzialności:

 

Na stronie Internetowej www.autoonline.pl jak również na należących do nich podstronach umieszczone są linki do innych stron Internetowych. Zaznaczamy wyraźnie, że AUTOonline GmbH nie ma żadnego wpływu na treść i zawartość stron Internetowych, do których zostały zamieszczone linki na platformie AUTOonline. AUTOonline nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność lub jakość udostępnionych na tych stronach informacji i wyraźnie się dystansuje od wszelkiej treści tych stron. Powyższe oświadczenie dotyczy również wszystkich umieszczonych na platformach AUTOonline linków stron zewnętrznych oraz treści tych stron. Niniejsza strona oraz wszystkie informacje, nazwy, nazwiska, zdjęcia, grafiki, loga oraz symbole dotyczące AUTOonline lub produktów i usług AUTOonline zostają udostępnione na zasadzie "tak jak jest" ("AS IS", czyli w takim stanie, w jakim się znajdują) bez żadnego zapewnienia lub potwierdzenia i bez udzielenia jakiejkolwiek gwarancji, co dotyczy również zawartych na niniejszej stronie Internetowej gwarancji odnośnie rynkowej jakości produktów i usług, ich przydatności do wykorzystania w jakimkolwiek celu oraz uwzględnienia tarczy ochronnej, choć się nimi nie ogranicza. Informacje przedstawione na stronie Internetowej AUTOonline nie zostały sporządzone w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb użytkownika. Wykorzystywanie tych informacji odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika, który przed ich wykorzystaniem powinien się zastanowić, czy są one dla niego pożyteczne. AUTOonline oraz wszyscy pracownicy i zleceniobiorcy AUTOonline zrzekają się odpowiedzialności za wszelkie szkody (w tym również wtórne, specjalne i następcze) spowodowane przez lub związane z zalogowaniem się na stronie lub z korzystaniem z usług platformy AUTOonline lub wykorzystaniem i rozpowszechnianiem zawieranych na platformie informacji. Na stronie Internetowej AUTOonline mogą być zawarte nieprecyzyjne informacje lub błędy pisowni, które po wykryciu zostaną poprawione przez AUTOonline według własnego uznania. Informacje na niniejszej stronie Internetowej są regularnie aktualizowane. AUTOonline zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub udoskonalenia informacji, warunków, nazw, nazwisk, zdjęć, grafik, logo, symboli względnie produktów i usług przedstawionych lub wspomnianych na tej stronie w każdej chwili i bez uprzedzeń. Produkty i usługi przedstawione na niniejszej stronie podlegają w każdej chwili postanowieniom AUTOonline.

Kontakt

Dział Obsługi Klienta

+48 (0) 22 53 53 101

Prośba o kontakt

rueckruf
Chciałbyś abyśmy do Ciebie oddzwonili? Uzupełnij poniższe dane i prześlij je do biura AUTOonline.