Dom

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

AUTOonline Sp. z o. o. („AUTOonline“) przestrzega wszelkie przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Poniżej znajduje się opis jaki rodzaj danych zbierane są przez AUTOonline oraz jak są przetwarzane nas wykorzystywane.

 

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące osobowych lub rzeczowych faktów umożliwiających identyfikację osoby fizycznej (której te dane dotyczą). W przypadku danych, które odnoszą się wyłącznie do osób prawnych (np. spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) lub spółek osobowych (np. partnerska, komandytowa) - dane nie są kojarzone z określoną osobą dlatego też nie są traktowane jako osobowe.

 

1. Jakie dane są zbierane przez AUTOonline?

Wchodząc na stronę www.autoonline.pl nie musisz zawsze podawać nam swoich danych osobowych. Jednakże aby można było użyć strony www.autoonline.pl w celu (1) uzyskania dostępu do giełdy pojazdów uszkodzonych lub (2) uzyskania dostępu do giełdy pojazdów flotowych - musisz wcześniej zarejestrować się w AUTOonline. W trakcie rejestracji wymagane są następujące dane: nazwa firmy, imię i nazwisko, dokładne dane teleadresowe, dane rachunku bankowego jak wszelkie dodatkowe informacje, jeżeli będą one wymagane przez AUTOonline.

 

Po wejściu na stronę www.autoonline.pl niektóre dane są zbierane automatycznie (bez dokonywania rejestracji), są to: Twój adres IP, typ używanej przeglądarki oraz data i czas wyświetlenia strony. Dane te są przetwarzane jedynie w formie anonimowej w celu poprawy atrakcyjności, treści oraz funkcjonalności strony www.autoonline.pl. Nie są tworzone żadne profile użytkowników. Również nie przekazujemy żadnych danych do podmiotów trzecich. Jedynie w przypadku rekomendacji strony (link 'prześlij') gromadzone są adresy mailowe nadawcy oraz odbiorcy. Podobnie w przypadku formularzy kontaktowych, gdzie również wprowadzane dane są przetwarzane.

 

2. W jaki sposób AUTOonline wykorzystuje i przetwarza Twoje dane osobowe?

AUTOonline przetwarza i wykorzystuje Twoje dane osobowe w celu umożliwienia bezpiecznych, skutecznych i przyjaznych dla użytkowników transakcji na platformie pojazdów uszkodzonych jak i pojazdów flotowych. AUTOonline wykorzystuje dane również gdy jest wymagane przez odpowiednie umowy użytkowania - w szczególności w zakresie naliczania opłat za otrzymany dostęp do platformy AUTOonline, podczas składania ofert na wybrane pojazdy jak i w momencie obciążania użytkownika za przesyłanie ogłoszeń swoich pojazdów do AUTOonline. Ma to na celu ochronę uzasadnionych interesów AUTOonline i nie ma powodu aby zakładać, iż prowadzi to do wykorzystania danych w nieuzasadniony sposób.

 

Dane zgromadzone podczas rejestracji są przetwarzane i wykorzystywane przez AUTOonline głównie w kontekście obsługi sprzedaży usług oraz do ogólnego funkcjonowania administracji w zakresie korzystania z giełdy pozostałości oraz giełdy pojazdów flotowych. W trakcie rejestracji zostało to dodatkowo potwierdzone w postaci akceptacji naszego regulaminu. Dane każdego nowego użytkownika, który zarejestrował się w AUTOonline - są przechowywane oraz administrowane jedynie przez AUTOonline.

 

Gdy nowy pojazd przesyłany jest do AUTOonline na giełdę pozostałości lub giełdę pojazdów flotowych, oferent składający ofertę nie posiada danych osobowych na temat sprzedawcy gdyż wszystkie ogłoszenia są przesyłane w postaci anonimowej. Po zakończeniu licytacji sprzedawca może sprzedać pojazd osobie, która złożyła najwyższą ofertę. W tym celu AUTOonline przesyła sprzedawcy dokument z zestawieniem wszystkich ofert, uwzględniając dane takie jak: nazwa firmy, imię i nazwisko, dokładne dane teleadresowe, adres email i nr faksu. Jeżeli we wstępnym etapie sprzedawca zdecyduje się na umową kupna/sprzedaży z udziałem AUTOonline Operations GmbH & Co. KG („AUTOonline Operacje“), w zakresie uzyskania zapłaty za pojazd lub w transakcjach międzynarodowych - dane kontaktowe oraz szczegóły złożonych ofert również są przesyłane do AUTOonline Operacje, gdzie następuje nawiązanie kontaktu z odpowiednim oferentem. Użytkownicy AUTOonline oraz AUTOonline Operacje mogą przetwarzać przesyłane do nich dane osobowe w sposób zależny od powodu ich wysłania - wyłącznie w celach realizacji transakcji, zawierania umów kupna/sprzedaży lub innych - wyraźnie określonych przez AUTOonline.

 

AUTOonline zastrzega sobie również prawo do przekazywania danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo, m.in. do firm windykacyjnych oraz do Krajowego Rejestru Dłużników. Gdy zaistnieje potrzeba zgłoszenia ewentualnych nadużyć mogących mieć miejsce na platformie pojazdów uszkodzonych lub flotowych lub też w celu ścigania przestępstw - AUTOonline może w uzasadnionych przypadkach przekazać dane osobowe do państwowych organów ścigania. Odbiorcy tych danych będą je przetwarzać w zakresie swoich obowiązków pracy.

 

Dodatkowo, AUTOonline może wykorzystywać i przetwarzać Twoje imię i nazwisko, adres pocztowy oraz adres email w zakresie dopuszczonym przez prawo w zakresie reklamy swoich własnych produktów i usług m.in. w celu informowania użytkowników o nowych ofertach na AUTOonline. Jeżeli jest to niezbędne i prawnie dozwolone, przekażemy twoje imię i nazwisko do podmiotów zewnętrznych (np. do drukarni). Oczywiście możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych, pisząc na adres:

 

AUTOonline Sp. z o. o.

Puławska 182
Budynek IO I
02-670 Warszawa

 

 

wysłać na faks 48 (0) 22 581 47 59

lub przesłać mailowo na info@autoonline.pl.

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub chcą Państwo uzyskać dostęp do posiadanych informacji na swój temat lub skorygować ewentualne błędy w danych - prosimy o kontakt z AUTOonline.

 

3. Ochrona danych i pliki cookie:

AUTOonline korzysta również z plików cookie. Są one technicznie wymagane do przechowywania danych o bieżącej sesji użytkownika. Po 30 minutach bezczynności lub gdy przeglądarka zostanie zamknięta - zostaną one usunięte. Pliki cookie przechowują również historię odwiedzonych stron przez okres ostatnich trzech miesięcy. Są one wtedy wykorzystywane do szybszego przełączania się miedzy stronami przy ponownym ich otwarciu.

 

Wszystkie strony AUTOonline używają plików cookie w celu polepszenia oferty AUTOonline, stworzenie jej bardziej bezpiecznej i skutecznej.

 

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika w momencie otwierania konkretnej strony. Innymi słowy pełnią one rolę podobną do dowodu tożsamości, który informuje stronę o obecności danego użytkownika. Przesyłane są wtedy odpowiednie dane o użytkowniku m.in. ustawienia przeglądarki internetowej aby można było je zastosować przy ponownym wejściu na stronę. Pliki cookie nie są programami komputerowymi i nie potrafią odczytywać danych z dysku twardego. Za ich pomocą nie można również rozprzestrzeniać wirusów, odczytywać adresu mailowego użytkownika itp. Zawierają i przesyłają one jedynie informacje do strony internetowej, do której użytkownik się odwołuje.

 

Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby nie akceptowały plików cookie. Jeżeli posiadasz program Internet Explorer 6 możesz to wykonać w następujący sposób:

 

Z górnego menu należy wybrać 'Pliki' > 'Opcje Internetowe'.

Otwórz zakładkę 'Prywatność'.

Przesuń suwak po lewej stronie w górę aż pojawi się opis poziomu zabezpieczeń 'Blokowanie wszystkich plików cookie'.

Zatwierdź ustawienia przyciskiem 'OK'.

 

Należy jednak pamiętać, iz pliki cookie są głownie wykorzystywane do przyspieszenia i uproszczenia interakcji między użytkownikiem a AUTOonline. AUTOonline zaleca włączenie możliwości akceptowania plików cookie.

Kontakt

Dział Obsługi Klienta

+48 (0) 22 53 53 101

Prośba o kontakt

rueckruf
Chciałbyś abyśmy do Ciebie oddzwonili? Uzupełnij poniższe dane i prześlij je do biura AUTOonline.