Dom

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do platformy AUTOonline

Początki bywają najłatwiejsze...

 

Chciałbyś rozpocząć sprzedaż lub zakup pojazdów za pośrednictwem AUTOonline?
Nic prostszego. Dzięki profesjonalnemu portalowi dla uszkodzonych i używanych pojazdów, cały proces jest szybki, prosty i bezpieczny!

 


Zarejestruj się już teraz. Możesz skorzystać z formularza online lub zwykłej poczty.

 

 


Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Autoonline Sp. z o.o., ul. Domaniewska 28 02-672 Warszawa jest to jednocześnie adres do korespondencji. Istnieje możliwość skontaktowania się z odpowiedzialna za dane osobowe za pośrednictwem adresu: odo@audatex.pl. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie uzasadnionego prawnie interesu administratora. Celem przetwarzania jest obsługa Klienta w zakresie przedstawienia oferty handlowej oraz nawiązania współpracy w zakresie korzystania ze Speedonline, platformy służącej do wyceny rynkowej wartości pozostałości oraz umożliwiającej nabycie pozostałości.

Kategoriami odbiorców danych są: podmioty z grupy Autoonline/Audatex, zewnętrzna kancelaria prawna, zewnętrzne biuro rachunkowe, dostawcy usług IT. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych oraz do momentu ustania terminu przedawnienia roszczeń. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ma prawo do ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto informuje się, że każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec czynności przetwarzania na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani wymogiem umownym, jednak jest niezbędne do realizacji w/w celu przetwarzania danych. Konsekwencją niepodania danych wymaganych w formularzu może być brak jego przesłania do administratora lub brak możliwości reakcji administratora na złożoną prośbę lub przesłania odpowiedzi na otrzymaną treść zgłoszenia.Dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Zgłoszenie online

Najszybszy sposób aby uzyskać dostęp do zasobów AUTOonline. Wypełnij wszystkie dane i prześlij je do nas.
Nasz dział obsługi klienta w krótkim czasie skontaktuje się z Tobą drogą mailową.

 

Wszystkie pola oznaczone * muszą zostać wypełnione.

Nazwa fimy

Firma

?

Dane kontaktowe

Telefon, E-Mail

Wyslij